Blog

МУХА И ГОВЕДО

На горски път срещнах муха – от тия, дето се тикат под опашките на работния впрегатен добитък. Нагла конска муха. Пиеща кръв от говеда… Налиташе в очите ми, а аз размахвах шапка вместо опашка.

Кипнах и викнах: „По пътя има и други фекалии, защо мен? От коне, катъри, кози, магарета… Кацай си по тях!“… А мухата се изсмя: „Аз те харесвам, а ти ме обиждаш. Ще ти изсмуча малко кръвчица, чудо голямо. Нахалник!“… Е, отървах се след нов удар във въздуха. Отлетя.

Мухата вярва, че е избрана от Бога да смуче говеда и хора. Докато Свят светува. До мига, когато я фрасне някоя опашка и я размаже завинаги.

Септември 2016

M_Popov 2016 K

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007-Vassil Popov, Memoirs,pastel W