Blog

06 Princa na G

София, около 1895 г. Салонен портрет- възстановка с четническа униформа на Гаврил  Деспотов Зафиров.

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply