Blog

03 Princa na G

Мароко, 1921 г. Чуждестранния легион. Войникът в средата е дядо Дечо

This Post Has 0 Comments

Leave A Reply